Onze ervaring omvat verschillende gebieden zoals architectuur, stedenbouw, duurzaam bouwen, elektrische energie en windenergie, hernieuwbare energie, recycling, afvalverwerking en energiebesparing.Door de toenemende interesse voor het milieu en hernieuwbare energiebronnen groeit ook de vraag naar vertalingen in de milieusector. Advirtua helpt u om uw documenten in deze sector te vertalen.

Om deze documenten te vertalen, werden de beste vertalers uit deze sector geselecteerd, waaronder vele voormalige ingenieurs. Allen hebben ze een universitair vertaaldiploma en ervaring in een bepaald gebied binnen de milieusector.

Hoofdsectoren:

· Stedenbouw
· Architectuur
· Groene energie
· Kernenergie
· Hernieuwbare energie
· Waterbevoorrading
· Recycling en afvalverwerking
· Koolstofemissies
· Duurzame ontwikkeling
· Transport