Juridische vertalingen vereisen een ongeëvenaard precisiewerk.
We werken met beëdigde vertalers geregistreerd bij verschillende rechtbanken in elk land.De juridische taal vereist een onovertroffen nauwkeurigheid – de dubbele betekenis en dubbelzinnigheid kunnen al een struikelblok in uw eigen taal betekenen, dus stel u de risico’s voor als u werkt met klanten of getuigen die een andere taal spreken, of in geval van anderstalige documenten en contracten.

Onze juridische vertalers beantwoorden aan de volgende eisen:

– Vertaling naar de moedertaal
– Kennis van culturele en professionele eigenheden
– Juridische opleiding
– Beëdigde vertalers

Onze beëdigde vertalers hebben een uitstekende kennis van juridische begrippen, de doeltaal en de rechtspraak.

Hun expertise zorgt ervoor dat uw juridische vertaling optimaal en perfect wordt uitgevoerd, zowel op juridisch als cultureel vlak.

Hierna volgen enkele voorbeelden van documenten die we vertalen en/of certificeren:

Commerciële contracten
Eigendomsakten
Volmachten
Proces-verbalen
Bedrijfsadviezen
Collectieve arbeidsovereenkomsten
Verklaringen, getuigenissen
Echtscheidingsdocumenten
Huwelijksakten
Geboorteakten, enz.

We beschikken eveneens over een netwerk van gespecialiseerde tolken die u in alle mogelijke juridische zaken kunnen bijstaan.