Gecentraliseerde vertaalgeheugens en terminologiebeheertools voor vertalingen van hoge kwaliteit in alle doeltalen.Om te voldoen aan de behoeften van uw product, uw vakdomein en uw project, maakt AdVirtua gebruik van vertaalgeheugens om taalkundige activa, inclusief vertaalgeheugen (TM), terminologie, woordenboeken en glossaria te beheren.

Door het gebruik van in de handel te verkrijgen gespecialiseerde hulpmiddelen en software zal uw inhoud, uw tekst en uw project ter vertaling worden voorbereid en verdeeld in enkele tekstdelen, gewoonlijk zinnen, en vervolgens worden vergeleken met eerdere vertaalde segmenten die in het vertaalgeheugen werden opgenomen.

Op deze manier zijn wij in staat te zorgen voor de juiste samenhang en kwaliteit van uw vertaling in de verschillende fasen van uw project, en kunnen wij u een gepersonaliseerd en gedetailleerd vertaalgeheugen ontwikkelen dat als persoonlijk bedrijfswoordenboek opnieuw zal worden gebruikt in uw latere projecten.